LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi

LENTERA [p-ISSN: 2549-7391, e-ISSN: 2549-578X] is a scholarly periodical journal published by the Faculty of Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Samarinda. This scholarly periodical specialized in the study of dakwah and communication and seek to present the various result of the latest research The journal is published twice a year on June and December.

Vol 1, No 01 (2017): LENTERA

Table of Contents

Articles

DAKWAH DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI TERHADAP PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI PDF
Abu Bakar Madani
MAIYAH MOCOPAT SYAFAAT DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PDF
Muhammad Azizul Mustafa
EKOTEOLOGI DALAM PEMIKIRAN BADIUZZAMAN SAID NURSI PDF
Parid Ridwanin
ISLAMISASI SAINS DAN PENOLAKAN FAZLUR RAHMAN PDF
Syahrial Syahrial
GAYA BAHASA PENGULANGAN KISAH NABI MUSA AS. DALAM AL-QUR’AN: SUATU KAJIAN STILISTIKA PDF
Mursalim Mursalim