Vol 1, No 01 (2017)

LENTERA

Table of Contents

Articles

DAKWAH DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI TERHADAP PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI PDF
Abu Bakar Madani
MAIYAH MOCOPAT SYAFAAT DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI PDF
Muhammad Azizul Mustafa
EKOTEOLOGI DALAM PEMIKIRAN BADIUZZAMAN SAID NURSI PDF
Parid Ridwanin
ISLAMISASI SAINS DAN PENOLAKAN FAZLUR RAHMAN PDF
Syahrial Syahrial
GAYA BAHASA PENGULANGAN KISAH NABI MUSA AS. DALAM AL-QUR’AN: SUATU KAJIAN STILISTIKA PDF
Mursalim Mursalim