The Extent of Arbitration's Preference and Independence over the Judicial System in Disputes Resolution Selection: A Re-Evaluation for Developing Judiciary and Arbitration Systems

Ahmed Salem Ahmed

Abstract


The arbitration system is considered to be the most effective and efficient way of dispute resolution than the judicial litigation system. This opinion is based on several reasons such as time speed, confidentiality, flexibility, and so forth. Therefore, arbitration is considered to be able to present preference and independence in dispute resolution. However, this assumption needs to be assessed scientifically in accordance with existing realities. Hence, this article is to compare between the arbitration and other litigation systems in terms of their advantages and disadvantages. It found that arbitration was present in response to the weaknesses of the rigid justice system and its lack of creativity in creating mechanisms for disputes between disputing parties. Despite the fact, the arbitration system, in some cases, does not have independence precisely because of its flexibility, confidentiality and lack of supervision. Thus this article confirms that the actual arbitration system does not have preferences and independence that far exceeds the general litigation justice system. In other words, the advantages of the arbitration system do not exceed that of the general justice system except for its flexibility in handling unique disputes.

Keywords: Arbitration system – Judicial system – needs of developing for resolving the disputes.Full Text:

PDF

References


Qānūn al-Murāfa’āt al-Madaniyyah wa al-Tijāriyyah al-Lībī

Al- Qānūn al-Lībī, no. (4), 1981, bi sha’n al-Mahāmāt al-Sha‘biyyah

Al-‘ahd al-Dawlī li al-huqūq al-Madaniyyah wa al-Siyāsiyyah, year 1966

Ittifāqiyyah al-Riyāh li al-Ta‘āwun al-Qahā’ī, year 1983

Ittifāqiyyah New York li al-Tanfīdh al-Ahkām al-Ajnabiyyah, year 1985

Abū al-Wafī’, Ahmad. (n.d.). Al-Tahkim fī Qawānīn al-Bilād al-‘Arabiyyah. Alexandria: Al-Ma‘ārif, 1st edn.

A‘būdah Al-Kawnī, ‘Alī. (1991). Qānūn ‘Ilm al-Qahā’. Tripoli: Jāmi‘ah Nāhir, 1st edn.

Al-Ahdab, ‘Abd al-Hamīd. (n.d.). Mawsū‘ah al-Tahkīm, Al-Tahkīm al-Dawlī. Dār al-Ma‘Ārif.

Al-haddād, hafīhah al-Sayyid. (2001). Al-Ittifāq ‘alā al-Tahkīm fī ‘Uqūd al-Dawlah dhāt al-Thabī‘ah al-’Idāriyyah wa ’Atsāruh ‘alā al-Qānūn al-Wājib al-Tathbīq. Alexandria: Dār al-Mathba‘āt al-Jāmi‘iyyah, 2001.

Abū Ghābah, Khālid ‘Abd al-‘Azhīm. Al-Tahkīm wa Atsaruh fī Fadh al-Munāza‘āt. Alexandria: Dār al-Fikr al-Jāmi‘ī, 1st ed. 2011.

Ridhwān, Abū Zayd. Al-’Asās al-‘Āmmah li al-Taḥkīm al-Tijārī al-Dawlī. Dār al-Kitāb al-hadīts, 1996.

Zakiyy, Mahmūd Jamāl. Al-Khibrah fī al-Mawād al-Madaniyyah wa al-Tijāriyyah, Dirāsah Intiqādiyyah. Cairo: Mathba‘ah Jāmi‘ah al-Qāhirah, 1990.

Shādiq, Hishām; ‘Ukāsyah, ‘Abd al-’Āl. Al-Qānūn al-Dawlī al-Khāsh. Alexandria: Dār al-Mathbū‘āt al-Jāmi‘iyyah, 2007.

Al-Bathāyinah, ‘Āmir Fathī. (2009). Dawr al-Qādhī fī al-Tahkīm al-Tijārī al-Dawlī. Oman: Dār al-Tsaqāfah, 2nd ed.

Khadhrāwī, ‘Uqbah. Qawānīn al-Tahkīm fī al-Duwal al-‘Arabiyyah. Alexandria: Maktabah Al-Wafā’, 1st ed, 2014.

‘Umar, Nabīl Ismā‘īl. Al-Nizhām al-Qānūnī li al-hukm al-Qadhā’i. Alexandria: Dār al-Jāmi‘ah al-Jadīdah, 2006.

Sāmī, Fawzī Muhammad. Al-Tahkīm al-Tijārī al-Dawlī. Oman: Dār al-Tsaqāfah, 5th ed, 2010.

Duwaydār, Thal’at. Dhamānāt al-taqādhī fī Khusūmah al-Tahkīm, 2009.

Al-‘awā, Muhammad Salīm. Dirāsāt fī Qānūn al-Tahkīm al-Mishrī wa al-Muqāran. Egypt: Dār al-Jāmi‘ah al-Jadīdah, 2007.

Khālid, Hishām. Jadwā al-Lujū’ ’ilā al-Tahkīm al-Tijārī al-Dawlī. Alexandria: Mansh’ah al-Ma‘ārif, 2007.

Hindī, Ahmad. Al-Ta‘lāq ‘alā Qānūn al-Murāfa‘āt. Egypt: Dār al-Jāmi‘ah al-Jadīdah, 2008.

Badr, Āmāl. Al-Raqābah al-Qadhā’iyyah ‘alā al-Tahkīm al-Tijārī al-Dawlī. Beirut: Manshūrat al-halabī al-huqūqiyyah, 1st edn, 2012.

Al-Mushārawah, Yūsuf. Tasbīb al-Ahkām. Oman: Dār al-Tsaqāfah, 2nd ed, 2010.

Wizārah al-‘Adl al-Lubnāniyyah. Al-Ikhtināq al-Qadh’ī fī lubnān, 1994.

MunaÌÌamah al-‘AdÉlah; Mu’assasah FarÊd RÊs. (2013). Al-’Amn al-QaÌÉ’Ê wa Jawdah al-AÍkÉm.

Ma‘rūf, Faraj Ahmad. Buth’ al-Batt fī al-Da‘wā – Al-Ikhtishāsh al-Qadhā’ī. Proceeding for 7th Arab Union Conference, 2016.

Al-hāfī, Muhammad. Al-Qadhā’ al-Māni‘ fī Tanfīd hukm al-Tahkīm fī Lybia. Lybian Supreme Court Website. (n.d.).

Taqrīr Lajnah al-’Umam al-Muttahidah. Al-Dawrah al-Tāsi‘ah, 2016.

Mitrī, Mūsā; Adīb, Mayālah. Al-Tahkīm fī al-‘Amaliyyāt al-Mashrafiyyah fī al-Duwal dzāt Al-’Iqtishād al-Mutahawwal; Al-Mithāl al-Sūrī. Paper published in Majallah Jāmi‘ah Dimashq li al-‘Ulūm al-Iqtishādiyyah wa al-Qānūniyyah, vol. 26, no. 1. 2010.

Hukm al-Maḥkamah al-‘Ulyā al-Lībiyyah fī al-Tha‘n al-Madanī, no. 54, 1989.

Majmū‘ah Ahkām Mahkamah al-Naqdh. Hukm Mahkamah al-NaqÌ al-Mishriyyah fī al-Naqdh al-Madanī, 1971, 1978, and 2001.

Hukm Mahkamah al-’Isti’nāf fī France, 2016.

Hukm al-Mahkamah al-’Idāriyyah bi al-Ribāth, no. 1650. 2017.
DOI: https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1450

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Mazahib by Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/index

Email MAZAHIB: redaksi.mazahib@gmail.com


Indexed and Abstracted by: